"Szczęście każdy nosi w sobie"

„Szczęście każdy nosi w sobie”. Jeśli czytasz tę stronę, to być może nie masz przekonania do tych słów, lub też Twoja sytuacja życiowa spowodowała, że przestałeś w nie wierzyć. Psychoterapia przeznaczona jest dla osób, które znalazły się w kryzysowej sytuacji życiowej i czują, że nie posiadają odpowiednich umiejętności do tego, aby sobie z nią poradzić. Świadomość własnych emocji, ale też sprawne posługiwanie się narzędziami poznawczymi, takimi jak zdolność do krytycznej oceny sytuacji, koncentrowania uwagi na zadaniu lub też rozłożonego w czasie planowania i osiągania celu, pomagają w poradzeniu sobie nawet z najtrudniejszymi sytuacjami stresowymi, takimi jak śmierć kogoś bliskiego, utrata pracy, rozwód lub konflikty w związku. Szczęście „nosimy w sobie” wówczas, gdy dobrze rozumiemy swoje zachowania i uczucia i potrafimy skutecznie nimi kierować, innymi słowy – gdy jesteśmy przyjaciółmi samych siebie.


Zapraszam na spotkanie konsultacyjne osoby borykające się z takimi trudnościami, jak:

-  zaburzenia psychoseksualne
-  depresje
-  nerwice
-  stany lękowe
- objawy zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika
-  stres spowodowany radzeniem sobie z nagłą lub przewlekłą sytuacją kryzysową
- trudności komunikacyjne w związkach
- poczucie pustki i braku sensu w życiu

Pierwsze kilka spotkań przeznaczone jest zazwyczaj na zebranie wywiadu i wspólne ustalenie listy problemów do pracy w psychoterapii. Spotkania konsultacyjne mają też na celu ustalenie, czy właśnie psychoterapia będzie najlepszą formą pomocy, czy też konieczna jest na przykład konsultacja innego specjalisty (neurolog, psychiatra, terapeuta par). Podczas spotkań konsultacyjnych ustalany jest też tak zwany kontrakt terapeutyczny, zawierający zaproponowane przez terapeutę i Osobę szukającą pomocy zasady współpracy. Każda Osoba zgłaszająca się na spotkanie traktowana jest z szacunkiem i dyskrecją, która jest jedną z podstawowych zasad etycznych przestrzeganych przez psychologów i psychoterapeutów.

Copyright ® 2011-2024 by Pro Anima Usługi Psychologiczne. All rights reserved.