Książki, których przeczytanie polecam:
 •  Alice Miller (1995). Dramat udanego dziecka. Jacek Santorski & CO, Warszawa.
 • Carol Pearson (1995). Nasz wewnętrzny bohater. Wydawnictwo Rebis, Warszawa.
 • Janet G. Woititz (1994). Dorosłe Dzieci Alkoholików. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa.
 • Jerzy Mellibruda (1999). Pułapka nie wybaczonej krzywdy. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa.
 • Jurg Willi (1996). Związek dwojga- psychoanaliza pary. Jacek Santorski & CO, Warszawa.
 • Katarzyna Miller, Ewa Konarowska (2009). Chcę być kochana tak, jak chcę. Rozmowy terapeutyczne.Wydawnictwo Ravi, Warszawa.
 • Pia Mellody (1993). Toksyczne związki. Anatomia i terapia współuzależnienia. Jacek Santorski & CO, Warszawa.
 • Robin Norwood (2007). Kobiety, które kochają za bardzo. Wydawnictwo Rebis, Warszawa.
 • Susan Forward (2007). Toksyczni rodzice. Jacek Santorski & CO, Warszawa.
 • Wanda Sztander (2003). Poza kontrolą. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa.
 • Wojciech Eichelberger (1997). Kobieta bez winy i wstydu. Wydawnictwo Do, Warszawa.
 • Wojciech Eichelberger (1998). Zdradzony przez ojca. Wydawnictwo Do, Warszawa.
 • Zofia Sobolewska (2000). Odebrane dzieciństwo. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa.
 • Książki Cathy Glass
 • Powieści Irvina Yaloma

Copyright ® 2011-2020 by Pro Anima Usługi Psychologiczne. All rights reserved.