Jestem dyplomowanym psychologiem seksuologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie integracyjnym. Pracuję z pacjentami od 1998 roku. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Profesjonalną Szkołę Psychoterapii afiliowaną przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytecie SWPS) i Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej. Obecnie jestem w trakcie 3 letniego kursu certyfikującego z Somatic Experiencing ® (metoda leczenia objawów traumy i łagodzenia chronicznego stresu) w Instytucie Terapii Psychosomatycznej.

Posiadam zarówno Polski, jak i Europejski Certyfikat Psychoterapii i moje nazwisko znajduje się na liście psychoterapeutów rekomendowanych przez Polską Federację Psychoterapii. Ukończyłam dodatkowe szkolenia między innymi z zakresu techniki EMDR, psychodramy, Racjonalnej Terapii Zachowania, pracy ze snami w ujęciu Gestalt, pracy z osobami z zaburzeniami stresu pourazowego, pracy z osobami w żałobie, diagnozy dzieci molestowanych seksualnie oraz psychoprofilaktyki. Jestem także edukatorem seksualnym. Pełnię funkcję koordynatora merytorycznego studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej w Warszawie oraz Sopocie.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową, zajmowałam się także interwencją kryzysową, organizowaniem i prowadzeniem grup wsparcia dla samotnych matek i ojców oraz poradnictwem i diagnostyką psychologiczną. Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest praca z osobami po traumach zarówno wywodzących się z wczesnego okresu życia (trwająca wiele lat przemoc i nadużycia w dzieciństwie, syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika, bycie ofiarą wczesnych nadużyć seksualnych) jak też i tymi, które powstały obecnie (takimi jak śmierć bliskiej osoby, przemoc, zgwałcenie, różnego rodzaju nadużycia emocjonalne ).

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W trosce o najwyższą jakość mojej pracy i dobro moich pacjentów pracuję pod stałą superwizją.

Współpracuję z Psychoterapia Persona w Warszawie i Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni. Od 1999 roku jestem też wykładowcą Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a od 2009 roku jego Wydziału Zamiejscowego w Sopocie. Prowadzę ćwiczenia z zakresu psychologii klinicznej, treningi psychologiczne oraz wykłady specjalistyczne z zakresu podstaw seksualności człowieka, pomocy psychologicznej, dysfunkcji systemu rodzinnego, podejścia egzystencjalnego w psychoterapii i pracy z żałobą. Jestem opiekunem Koła Naukowego Seksuologii Klinicznej, wspieram inicjatywy studentów i jestem zaangażowana w podwyższanie jakości pracy Wydziału, ponieważ popularyzacja psychologii i opartych na badaniach klinicznych metod pomagania drugiemu człowiekowi jest moją wielką pasją.


Copyright ® 2011-2024 by Pro Anima Usługi Psychologiczne. All rights reserved.